PORTFOLIOCreating a brand and maintaining its unique and proper image is a long, demanding and continuous process. Sometimes something is missing - the idea, vision, time or the right people. Have a look at what I have done for others.

Stworzenie marki i utrzymanie jej odpowiedniego wizerunku, aby wyróżniała się na tle konkurancji to długi, wymagający i ciągły proces. Czasami brakuje pomysłu, wyobraźni, czasu lub odpowiednich ludzi. Zobacz, co zrobiłem dla innych. 
︎ ︎ ︎ ︎

PRIVACY POLICY
COPYRIGHT © SHYMURA CONCEPT 2022.
ALL RIGHTS RESERVED