DESIGNER TOYSproduction  |  management  |  exhibition in Warsaw and Wrocław  |  graphic design  |  poster design  |  graphics and installations  

Designer Toys are toys for adults produced in short series, designed by gallery artists and designers. Projects inspired by pop culture, comics, street art and films for many years have been creating an interesting and important trend in today's art around the world. As a producer and co-organizer of Designer Toys exhibitions in Warsaw and Wrocław in 2009-2010, I became a precursor of the trend of these cult gadgets in Poland.

Designer Toys to zabawki dla dorosłych wytwarzane w krótkich seriach, zaprojektowane przez galeryjnych artystów i designerów. Projekty inspirowane popkulturą, komiksami, street art’em oraz filmami od wielu lat tworzą ciekawy i ważny nurt dzisiejszej sztuki na świecie. Jako producent oraz współorganizator wystaw Designer Toys w Warszawie i we Wrocławiu w latach 2009- 2010, stałem się prekursorem trendu tych kultowych gadżetów w Polsce.

︎ ︎ ︎ ︎

PRIVACY POLICY
COPYRIGHT © SHYMURA CONCEPT 2022.
ALL RIGHTS RESERVED